header-image

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ LIVE ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Προσοχή για την χορήγηση βεβαίωσης είναι απαραίτητη η εγγραφή καθώς και η παρακολούθηση του συνεδρίου σε ποσοστό 80%, αν έχετε γραφτεί ήδη απλά συνδεθείτε με τους κωδικούς σας) 

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή!
Το υλικό θα διατεθεί σύντομα on demand

   ⎆ Help Desk e-expo: 2102122144

Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Loading…

Αγαπητές και Αγαπητοί Σύνεδροι και Συνεργάτες Το 10ο Συνέδριο “e-Government Forum” 2020 διεξάγεται στην πιο σημαντική περίοδο της πορείας της χώρας προς την Ψηφιακή Εποχή της Δημόσιας Διοίκησης. Η πανδημία του COVID-19 ήταν η απαρχή της δημιουργίας και αξιοποίησης εκατοντάδων νέων ψηφιακών υπηρεσιών, που διαλειτουργούν και δίνουν στους πολίτες την δυνατότητα να πραγματοποιούν ψηφιακά εκατοντάδες χιλιάδες καθημερινές συναλλαγές. Όσον αφορά στην χρηματοδοτική πλευρά, προετοιμάζεται για την επόμενη δεκαετία η αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης και σειράς Δράσεων άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ, τα οποία θα προσδώσουν ισχυρή ώθηση στην ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT). Οι κλιμακούμενες επενδύσεις στις Τηλεπικοινωνίες στις υποδομές οπτικών ινών στον τομέα του 5G και η ανάπτυξη του Δικτύου «Σύζευξις» μεγιστοποιούν τις

προοπτικές και τις δυνατότητες των Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων να αναβαθμίσουν σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα η Κυβέρνηση αποκτά ισχυρά και αποδοτικά μέσα άσκησης και ελέγχουν της πολιτικής της σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να προχωρήσει με ταχύτητα στον δρόμο της Ανάπτυξης.

Το 10ο “e-Government Forum”, το μοναδικό Συνέδριο στην Ελλάδα στον χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών για την Δημόσια Διοίκηση με τριήμερη ψηφιακή διοργάνωση, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις εργασίες του και να διαμορφώσετε ολοκληρωμένη άποψη για την πορεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση.

Με τιμή

​Γιάννης Χαλαβαζής
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Αίθουσες «e-Government Forum» 2020
Περιηγηθείτε στην ψηφιακή έκθεση και αλληλεπιδράστε με τους εκθέτες

Αίθουσα I

Αίθουσα II

Αίθουσα III

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η κύρια θεματολογία του 10oυ Ψηφιακού «e-Government Forum»  2020  αφορά στις εξής κατευθύνσεις και θεματικούς άξονες μετά και την ψήφιση του «Κώδικα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν ανατρεπτικά τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία έχοντας καταστήσει τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών ως έναν από τους βασικούς όρους ανάπτυξης επιβίωσης για τα Ευρωπαϊκά Κράτη. 

Η ψηφιακή «αναμόρφωση» των υφιστάμενων Διοικητικών Δομών σε ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, πανδημίας COVID-19  και συνεχούς περιστολής των δημοσίων δαπανών είναι εφικτή μόνο μέσα από τις νέες δυνατότητες, που δίνονται με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στις κρατικές διοικητικές δομές.

Η διάρθρωση του Συνεδρίου

Το 10ο «e-Government Forum» 2020 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις

  • τον Ψηφιακό Διοικητικό Μετασχηματισμό, την Απλούστευση των Διαδικασιών, την Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
  • τον Σχεδιασμό και την υλοποίηση Κρίσιμων Υποδομών και Ψηφιακών Υπηρεσιών,
  • Τις κρίσιμες Ψηφιακές Τεχνολογίες που επηρεάζουν καθοριστικά την υλοποίηση βασικών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
  • την Ψηφιακή Ασφάλεια και την Εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, 
  • τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών 
  • Αξιοποίηση των Ψηφιακών Επικοινωνιών και Υπηρεσιών, αλλά και μελλοντικά του 5G Υποδομών στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς.

Υπό την Αιγίδα

Diamond Sponsor

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Supporters

Με την Υποστήριξη

Media Sponsors